Wydział Edukacji Muzycznej

Pianista z Wydziału Edukacji Muzycznej otrzymał stopień doktora sztuki

Jacek Szczepański, pianista z Wydziału Edukacji Muzycznej, akompaniator Chóru Akademickiego UKW na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Ewolucja faktury kameralnej tria w składzie flet, wiolonczela i fortepian na przestrzeni wieków" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne. Stopień nadany uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r.

Panu doktorowi składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.