Aktualności

O Wydziale

Wydział Edukacji Muzycznej został przekształcony 1 stycznia 2015 roku z Instytutu Edukacji Muzycznej. Prowadzi kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na którym kształci się obecnie ponad 100 studentów. Jest to jedyny artystyczny kierunek na naszej Uczelni, a dumą Uniwersytetu jest Chór Akademicki.

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

  • edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych (studia I stopnia, 3-letnie studia licencjackie),
  • edukacja muzyczna, muzyka kościelna (studia I stopnia, 3-letnie studia licencjackie),
  • edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze (studia II stopnia, 2-letnie uzupełniające magisterskie),
  • edukacja muzyczna, animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej (studia II stopnia, 2-letnie uzupełniające magisterskie).
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Edukacji Muzycznej,
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. + 48 52 34 19 275