Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Muzyczny dofinansowany przez NCBiR

  • 10 grudnia 2018

Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzyma ponad 700 tys. zł na realizację projektu Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Muzyczny.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczących opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Projekt „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Muzyczny”, przygotowany przez Wydział Edukacji Muzycznej UKW, znalazł się na 12. pozycji na 211 projektów ocenionych pozytywnie, z 105,5 punktami. Do konkursu aplikowało 247 projektów z uczelni wyższych. Dofinansowanie wyniesie 717 844,16 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019 - 2021. To duży sukces Wydziału Edukacji Muzycznej. Projekt został przygotowany wspólnie z Biurem Funduszy Europejskich oraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu w muzycznych zajęciach integracyjnych w WEM uczestniczyć będą dzieci i młodzież z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz z Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Górsku. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy z WEM. W ramach projektu przewidziano także m.in. wizyty i warsztaty w bydgoskich instytucjach kultury, obóz integracyjny, nagranie i wydanie płyty CD.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Edukacji Muzycznej,
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. + 48 52 34 19 275