Promocje doktorskie

Uroczystość wręczenie dyplomów dla doktorów habilitowanych i doktorów
Uroczystość wręczenie dyplomów dla doktorów habilitowanych i doktorów

20 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocji doktorskich.

Z Wydziału Edukacji Muzycznej UKW dyplom doktorski odebrała dr Agnieszka Sowa, której promotorem był dr hab. Arkadiusz Kaczyński, prof. nadzw.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Edukacji Muzycznej,
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. + 48 52 34 19 275