Wydział Edukacji Muzycznej

CANTUS CHORALIS 2009

W dniach 12-15 października 2009 roku delegacja Instytutu przebywała na Uniwersytecie Jana Ewangelisty Purkynĕ w Usti nad Łabą (Czechy), gdzie uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej CANTUS CHORALIS.

W skład delegacji wchodzili: prof. zw. Grzegorz Rubin, dr Benedykt Odya i kwal. I st. Arkadiusz Kaczyński. Wyjazd do Czech połączony był z podpisaniem umowy o współpracy naukowej, artystycznej i dydaktycznej pomiędzy Instytutem Edukacji Muzycznej UKW a Katedrą Hudebni Výchovy Uniwersytetu J. E. Purchynĕ w Usti nad Łabą.