Wydział Edukacji Muzycznej

Koncerty dyplomowe 2010

1 i 8 czerwca 2010 r. w Sali koncertowej Copernicanum UKW, odbyły sie koncerty dyplomowe tegorocznych absolwentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - specjalność Dyrygentura chóralna. 15 i 16 czerwca koncertowali dyplomanci specjalności Muzyka estradowa.

Wraz z zespołami wokalnymi studentów Instytutu Edukacji Muzycznej, wystąpiły zaproszone Chóry z regionu oraz Orkiestry:

  • Chór Akademicki UMK w Toruniu (kier. A. Kaczyński)
  • Chór Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (kier. A. Sowa)
  • Chór Alla Camera z Grudziądza (kier. A. Janosz)
  • Bydgoski Chór Katedralny (kier. M. Kończal)
  • Zespół Pieśni Dawnej z Bydgoszczy (kier. J. Lach)
  • Orkiestra Deta OSP w Szamocinie (kier. M. Kordowski)
  • Big Band  PSM I stopnia w Radziejowie (kier. P. Stranc)

Tegoroczni absolwenci:

  • Studenci specjalności Dyrygentura chóralna:

Studia stacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie: (studenci klas: dra hab. B. Mendlika, prof. nadzw., kwal. I st. A. Kaczyńskiego, dr. B. Odya, mgr R. Lewandowskiej)

Adamkiewicz Justyna, Cedro Zbigniew, Gallas Łukasz, Górski Szymon, Jańczak Maria, Jasieniecka Dorota, Kukuła Agata, Krupiński Andrzej, Kulesza Elżbieta, Młotkowski Michał, Malinowski Marek, Paliwoda Małgorzata, Rybicki Andrzej, Sadowska Małgorzata, Wożniak Bartosz, Zielińska Monika.

Studia stacjonarne I stopnia: (studenci klas: dr hab. A. Janosz Prof. nadzw., prof. zw. B. Stankowiaka, kwal. I st. A. Kaczyńskiego)

Owsińska Monika, Kiełpińska Joanna, Kucharski Łukasz, Gliszczyński Piotr, Olszewski Mariusz

Pawłowski Maciej, Pawłowski Marek, Siernicka Karolina.

Partie solowe wykonali: A. Stawiarz, A. Pryłowska, M. Licznierska, Ł. Jakubczak

Akompaniament fortepianowy: dr M. Pietrzykowska, mgr L. Stróżecka, mgr A. Koziełek oraz studenci: M. Sadowska, R. Krokowski, D. Ciurlik.

  • Studenci specjalności Muzyka estradowa

Studia stacjonarne I stopnia:

Balcer Paweł, Ciurlik Dawid, Fajka Adam, Jendrzejewska Joanna, Grabikowska Tamara, Licznierska Magdalena, Dobrogowski Robert, Dobrogowska Honorata, Huszek Agnieszka, Najmanowicz Dariusz.