Wydział Edukacji Muzycznej

Koncert kolęd - 2012

Jak co roku Chór Akademicki koncertuje świątecznie z repertuarem kolęd i pastorałek. W tym roku dwa koncerty:

  • 18 grudnia Aula Copernicanum UKW - dyrygent dr hab. Bernard Mendlik
  • 19 grudnia Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - dyrygent prof. dr Sylwester Matczak

Chór przygotował dr Benedykt Odya