Wydział Edukacji Muzycznej

Muzyczny sukces Pawła Podkopaieva

Wielki sukces Pawła Podkopaieva z Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy. Student edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym - Stella Futura Online, w kategorii - śpiew solowy (akademicki).

Paweł Podkopaiev był przygotowywany przez prof. dr hab. Elżbietę Stengert oraz dr Larysę Cypłakowa z WEM UKW. Serdecznie gratulujemy!

Pobierz pliki