Wydział Edukacji Muzycznej

Arkadiusz Kaczyński z nominacją profesorską

Arkadiusz Kaczyński z Wydziału Edukacji Muzycznej UKW otrzymał tytuł profesora sztuki, nadany przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

Prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński jest absolwentem kierunku Wychowanie Muzyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1994 r.) oraz zaocznie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Rytmiki (1999 r.).

Działalność dydaktyczną realizuje na bydgoskiej Uczelni od chwili ukończenia studiów. - Duży wpływ na możliwość kontynuacji rozwoju moich zainteresowań problematyką chóralną na profesjonalnym poziomie, miały liczne koncerty Chóru Akademickiego WSP, zwłaszcza pod kierunkiem prof. Sylwestra Matczaka podczas studiów i kilka lat później, w których aktywnie uczestniczyłem jako chórzysta, następnie jako asystent, a z czasem jako dyrygent - wspomina prof. Kaczyński. Współpracował dyrygencko z Chórem Akademickim UKW do 2002 roku, do czasu podjęcia pracy z Chórem Akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tym studenckim zespołem odbył w ostatnich latach szereg podróży koncertowych (Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Szwajcaria, Austria, Litwa, Słowacja, Estonia, Finlandia, Turcja). W ubiegłym roku na 40 lecie Chóru wydano płytę FREEDOM z muzyką Duke’a Ellingtona.

Jego działalność artystyczna to również w dużej mierze koncerty z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Wśród innych profesjonalnych placówek muzycznych są orkiestry z Warszawy, Gdyni, Gdańska, Zielonej Góry, Płocka oraz Bydgoszczy i Torunia ale najważniejsza z nich to Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Dotychczas przygotowano na jej zlecenie 18 koncertów. W ostatnich latach w kręgu szczególnych zainteresowań jest twórczość wybitnego kompozytora angielskiego Johna Ruttera. Przygotował i wykonał kilkakrotnie jego Requiem, Gloria i Magnificat.

Doświadczenia pedagogiczne i dyrygenckie nabywane na wielu płaszczyznach w ramach pracy dydaktycznej oraz działalności artystycznej, wykorzystuje na zajęciach ze studentami na Wydziale Edukacji Muzycznej. Prowadzi kształcenie dyrygenckie studentów w ramach przedmiotu Dyrygowanie oraz praktyczne w ramach przedmiotu Zespół wokalny. Do dyspozycji praktyk studentów jest również Chór Akademicki UMK w Toruniu. W dotychczasowych działaniach pedagogiczno-dydaktycznych stara się zaszczepiać i rozwijać artystyczne zamiłowania u swoich studentów. Jego dwoje studentów: mgr Paulina Pechmann (2019 r.) i mgr Piotr Beciński (2018 r.), kilkakrotnie prowadziło samodzielne koncerty Chóru podczas Festiwalu Akademickie Kolędowanie (Bydgoszcz) oraz z Orkiestrą Symfoników Bydgoskich m. in. na Festiwalu Muzycznych Interpretacji KONSTELACJE (Toruń, Brodnica).

Dotychczas wypromował dwie doktorantki. Troje następnych doktorantów jest w trakcie procedury przewodowej.

Swoje kolejne stopnie awansu artystycznego i naukowego uzyskiwał w Akademii Muzycznej w Poznaniu (2001 r., Kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz stopień doktora habilitowanego w 2010 r., na podstawie monografii Ave Maria w muzyce chóralnej dawnej i współczesnej).

Od 2010 roku jest kierownikiem badań statutowych w temacie „Muzyka chóralna kultur Wschodu i Zachodu”. Badania prowadził we współpracy z Fundacją Institutum Orientalium w Toruniu w której pełnił do 2016 r. funkcję kierownika Departamentu Kultury i Sztuki. Podjął również współpracę z Toruńskim Towarzystwem Muzycznym jako członek aktywny. Jest Prezesem, powołanego w 2015 roku Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia CANTIO, skupiającego członków Chóru Akademickiego UMK w Toruniu z długoletnim stażem śpiewaczym.

Wśród pozamuzycznych zainteresowań jest żeglarstwo pełnomorskie oraz turystyka piesza i rowerowa. Ma dwoje dzieci i wnuczkę.