Wydział Edukacji Muzycznej

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dziedziny Sztuki oraz Rada Dziedziny Sztuki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Osajdy, która odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 12:00.

Temat rozprawy doktorskiej: Problematyka wykonawcza we współczesnych aranżacjach wybranych polskich pieśni patriotycznych w opracowaniu na Orkiestrę Dętą Quantum OSP w Rychwale. 

  • Promotor: dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni (UKW)
  • Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk (UZ), dr hab. Piotr Wajrak, prof. uczelni (AM Bydgoszcz).

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UKW.