Wydział Edukacji Muzycznej

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Music School Prywatną Szkołą Muzyczną w Kościerzynie

11 marca 2021 roku na Uniwersytetcie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uczelnią a Music School Prywatną Szkołą Muzyczną w Kościerzynie. 

Celem partnerstwa jest zaangażowanie Stron na rzecz działań w obszarze kultury, sztuki muzycznej oraz edukacji muzycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jednostką odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Uniwersytetu jest Wydział Edukacji Muzycznej.

W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, a w imieniu Szkoły Muzycznej Dyrektor, mgr Ziemowit Piotrzkowski. W uroczystości uczestniczyli również Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, prof. dr hab. Bernard Mendlik wraz z Prodziekanem, mgr. Adamem Skrętnym oraz Zastępca Dyrektora Music School Prywatnej Szkoły Muzycznej w Kościerzynie, mgr Nikofor Piotrzkowski.