Wydział Edukacji Muzycznej

Odeszła od nas prof. Elżbieta Stengert


Zdjęcie portretowe Elżbiety Stengert (czarno-białe zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą kobietę w okularach)
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 czerwca 2021 roku odeszła od nas nagle Profesor Elżbieta Stengert.

Prof. dr hab. Elżbieta Stengert sprawowała funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki, Instrumentalistyki i Teorii Muzyki na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (1984 r.). Następnie doskonaliła swe umiejętności w Accademia Musicale Chigiana w Sienie (Włochy). Już w czasie studiów nawiązała współpracę z zespołem madrygalistów Capelli Bydgostiensis w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W latach 1984-2000 była solistką Opery Nova w Bydgoszczy. Brała udział w ok. 400 przedstawieniach operowych Opery Nova w Bydgoszczy, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Teatru Wielkiego w Warszawie i Opery Na Zamku w Szczecinie. W swoim dorobku artystycznym miała 30 ról w spektaklach operowych, operetkowych i musicalowych. Odbyła szereg tournée artystycznych (Niemcy, Włochy, Francja, Holandia, Belgia, Hiszpania, Malta, Luksemburg). Prowadziła działalność koncertową, śpiewając partie sopranowe w dziełach oratoryjno-kantatowych w Filharmonii Pomorskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Zielonogórskiej, Koszalińskiej, Olsztyńskiej, Lubelskiej, Rzeszowskiej, Łódzkiej, Gdańskiej. Poza Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pracowała również w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od ponad 15 lat współpracowała z Chórem Akademickim UMK w Toruniu prowadząc zajęcia z emisji głosu oraz występując jako solistka w koncertach z towarzyszeniem Chóru UMK w Toruniu. Była promotorem prac dyplomowych na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. Brała udział w kilkunastu seminariach konferencjach i sesjach naukowych. Wypromowała 3 doktorów w dziedzinie Sztuki Muzyczne w dyscyplinie wokalistyka. 15 lipca 2011 roku, Prezydent RP nadał Elżbiecie Stengert tytuł Profesora Sztuk Muzycznych. Kwalifikacje I stopnia w zakresie wokalistyki otrzymała na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (2000 r.). Stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie wokalistyki uzyskała w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2006 r.). Za swoje wybitne osiągnięcia artystyczne była kilkakrotnie nagradzana przez Rektora UKW w Bydgoszczy. Poza tym wielokrotnie była uhonorowana nagrodami Prezydenta Bydgoszczy, Wojewody Bydgoskiego, Ministra Kultury i Sztuki oraz odznaczeniami resortowymi.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim. Pani Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci...