Wydział Edukacji Muzycznej

Współpraca z Publiczną Szkołą Muzyczną I stopnia w Kowalewie Pomorskim

17 marca 2022 roku Wydział Edukacji Muzycznej podjął współpracę z Publiczną Szkołą Muzyczną I stopnia w Kowalewie Pomorskim. List intencyjny podpisali: Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, dr hab. inż. Marek Macko prof. uczelni oraz Dyrektor Szkoły, mgr Krzysztof Sypek. Na spotkaniu obecni byli również: Danuta Malecka - Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz władze Wydziału - prof. dr hab. Bernard Mendlik i mgr Adam Skrętny.