Wydział Edukacji Muzycznej

Aktualności

Koncert Chóru w Filharmonii Pomorskiej

Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wystąpił po raz kolejny w Sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Konferencja Kolęda w polskiej edukacji muzycznej

12 grudnia 2011 r. została zorganizowana ogólnopolska konferencja: Kolęda w polskiej edukacji muzycznej, organizator: Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Pracownicy Instytutu w społecznej pracy na rzecz Fundacji

Dnia 26 listopada 2011r. (sobota) o godz.17.00 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbył się Koncert Fundacji ISKIERKA: PASJA ŻYCIA

Międzynarodowy Festiwal Chóralny Malta 2011

Chór Akademicki UKW w dniach 2-7 listopada 2011 r. brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Malta 2011.

Requiem Mozarta w Filharmonii Pomorskiej

Chór Akademicki gościł w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wykonując REQUIEM W. A. Mozarta w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej.

Kolejni profesorowie tytularni w Instytucie Edukacji Muzycznej

Dwoje pracowników Instytutu Edukacji Muzycznej uzyskało tytuł - Profesora Sztuk Muzycznych a kolejnych troje awansowało ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora nadzwyczajnego UKW.

Wyróżnienie na festiwalu w Krakowie

W dniach 16-19 czerwca 2011 r. odbył się w Krakowie II Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny "CRACOVIA CANTANS", nasz Chór zdobył wyróżnienie.

Koncert Chóru Kameralnego

Chór Kameralny Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy, prowadzony przez prof. Grzegorza Rubina, przygotował program, który zaprezentował na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w Krakowie.

Laureaci Ogólnoppolskiego Konkursu Dyrygentów w Słupsku

Student UKW uzyskał II nagrodę jury oraz został wybrany Najlepszym Dyrygentem Konkursu przez chóru uczestniczące.

Ogólnopolska Sesja Naukowa o Kazimierzu Serockim

Instytut Edukacj Muzycznej UKW,zorganizował 22 marca 2011 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową, poświęconą twórczości Kazimierza Serockiego - jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX w.

Wieczory muzyczne w Copernicanum

Dyrekcja Instytutu Edukacji Muzycznej zaprosiła na koncert z nowego cyklu: Wieczory Muzyczne w Copernicanum. Cykl comiesięcznych koncertów zainaugurowany został 23 listopada 2010 r.

XIII Międzynarodowy Festiwal im. Roberta Schumanna w Bonn (Niemcy)

Pracownicy Instytutu Edukacji Muzycznej: dr hab. A. Kaczyński i dr B. Odya w dniach 28 października - 2 listopada 2010 r., wzięli udział  w festiwalu muzycznym im. R. Schumanna w Bonn prowadząc koncerty z Chórem Akademickim UMK w Toruniu.