Wydział Edukacji Muzycznej

Doktoraty

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 września 2005 roku, przyznała Instytutowi Edukacji Muzycznej (obecnie Wydziałowi Edukacji Muzycznej) uprawnienia do nadawania stopnia DOKTORA w dziedzinie - SZTUKI MUZYCZNE, dyscyplinie artystycznej - DYRYGENTURA.

Doktoraty zrealizowane:

dr Mariusz Mróz - Problematyka wykonawcza muzyki cerkiewnej

 • Przewód doktorski wszczęto 9 grudnia 2005 r. obrona pracy - 5 grudnia 2006 r.
 • Promotor: prof. zw. Grzegorz Rubin (UKW w Bydgoszczy)
 • Recenzenci: prof. dr Włodzimierz Lech Puchnowski (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie),prof. dr Antoni Grochowalski (AM  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

dr Benedykt Odya - Próba interpretacji sztuki wykonawczej polskiej pieśni pasyjnej epoki średniowiecza i XVI wieku

 • Przewód doktorski wszczęto 23.06.2016 r., obrona pracy - 7 marca 2008 r.
 • Promotor: prof. zw. dr Sylwester Matczak (UKW w Bydgoszczy)
 • Recenzenci: prof. dr Włodzimierz Lech Puchnowski  (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie),prof. dr Antoni Grochowalski (AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

dr Jolanta Rybka - Polska chóralna pieśń patriotyczna. Analiza i interpretacja treści muzycznej i słownej

 • Przewód doktorski wszczęto - 6 marca 2007 roku, obrona pracy - 8 lipca 2008 r.
 • Promotor: dr hab. Anna Janosz, prof. nadzwyczajny UKW
 • Recenzenci: prof. Jadwiga Gałęska-Tritt (AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu), dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzwyczajny UKW

dr Mirosław Kordowski - Polskie tańce narodowe w repertuarze amatorskich orkiestr dętych – problematyka wykonawcza

 • Przewód wszczeto - 13 maja 2008 roku, obrona pracy - 28 września 2010 r.
 • Promotor: prof. zw. Grzegorz Rubin (UKW w Bydgoszczy)
 • Recenzenci: prof. Marek Rocławski (AM im. S. Moniuszki w Gdańsku), kwal. II st. Piotr Sutt, prof. nadzwyczajny UKW

dr Ryszard Jarosław Piotrowski - Zespół akordeonowy jako forma muzykowania w amatorskim ruchu muzycznym (interpretacja wartości artystycznych wybranych utworów)

 • Przewód wszczęto - 8 kwietnia 2008 roku, obrona pracy - 19 października 2010 r.
 • Promotor: prof. dr Włodzimierz Lech Puchnowski (Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie)
 • Recenzenci: prof. Jerzy Kaszuba (AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy), dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzwyczajny UKW

dr Christian Bährens (Berlin, Niemcy) - Problematyka wykonawcza Utrecht Te Deum – Georga Fridricha Händla w aspekcie budowy formalnej i interpretacji treści utworu

 • Przewód wszczęto - 12 maja 2009 roku, obrona pracy - 11 października 2011 r.
 • Promotor: dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzwyczajny UKW
 • Recenzenci: prof. dr Lech Puchnowski (Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie),dr hab. Arkadiusz Kaczyński, prof. nadzwyczajny UKW

dr Katarzyna Trafankowska - Problematyka wykonawcza wybranych utworów religijnych różnych epok

 • Przewód wszczęto - 7 lipca 2009 r., obrona pracy - 7 lutego 2012 r.
 • Promotor: prof. Roman Grucza (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Recenzenci: prof. zw. Grzegorz Rubin

dr Józef Eliasz - Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją w opracowaniach i aranzacjach jazzowych

 • Przewód wszczęto w dniu 11 grudnia 2012 r., obrona pracy - 21 stycznia 2014 r. 
 • Promotor: prof. zw. dr hab. Anna Janosz
 • Recenzenci: prof. zw. Grzegorz Rubin, prof Leszek Kułakowski (AM w Gdańsk)

 dr Katarzyna Szewczyk - Problematyka wykonawcza chorału gregoriańskiego na przykładzie Missa XVIII in feriis Adventus et Quadragesimae oraz Missa adventus et quadragesimae Petra Ebena

 • Przewód wszczęto w dniu 28 lutego 2012 r., obrona pracy - 10 grudnia 2013 r. 
 • Promotor: dr hab. Bernard Mendlik, prof UKW
 • Recenzenci: prof. Zbigniew Bruna AM Gdańsk, dr hab.Arkadiusz Kaczyński prof.UKW. 

dr Izabela Szyma-Wysocka - Polskie pieśni świeckie XVI wieku na tle muzyki wokalnej ówczesnej Europy (na przykładzie wybranych utworów)

 • Przewód wszczeto w dniu 9 kwietnia 2013 r., obrona pracy - 16 czerwca 2015 r.
 • Promotor: dr hab Arkadiusz Kaczyński prof. nadzw. UKW
 • Recenzenci: prof. Lucjan Marzewski UWM Olsztyn, prof. dr  Sylwester Matczak UKW Bydgoszcz                                                                                                                            

dr Krzysztof Matraszek - Problematyka wykonawcza utworów na orkiestrę dętą kompozytorów współczesnych (na przykładzie kompozycji i opracowań marszowych Orlina Bebenowa i Grzegorza Duchnowskiego)

 • Przewód wszczeto w dniu 9 kwietnia 2013 r., obrona pracy - 5 lipca 2016 r.
 • Promotor: prof. dr hab. Bernard Mendlik (UKW Bydgoszcz)
 • Recenzenci: dr hab. Jerzy Szymaniuk prof. UZ (UZ Zielona Góra), dr hab. Ryszard Piotrowski prof. nadzw. UKW (UKW Bydgoszcz)

dr Piotr Dąbrowski - Problematyka wykonawcza utworów jazzowych na big band w wybranych kompozycjach i aranżacjach Sammy Nestico i Boba Mintzera

 • Przewód wszczeto w dniu 14 maja 2013 r., obrona pracy - 7 września 2016 r.
 • Promotor: dr hab. Jerzy Szymaniuk prof. UZ (UZ Zielona Góra)
 • Recenzenci: dr hab. Bartłomiej Stankowiak prof. UZ (UZ Zielona Góra), prof. Grzegorz Rubin (UKW Bydgoszcz)

dr Monika Kucińska - Interpretacja utworów muzyki religijnej w opracowaniu na chór dziecięcy

 • Przewód wszczeto w dniu 14 kwietnia 2015 r., obrona pracy - 14 listopada 2016 r.
 • Promotor: dr hab. Joanna Glenc (UŚ w Katowicach)
 • Promotor pomocniczy: dr hab. Benedykt Odya prof. UKW (UKW Bydgoszcz)
 • Recenzenci: dr hab. Teresa Krasowska prof. AM (AM Poznań), prof. dr hab. Stanisław Krawczyński (AM Kraków)

dr Agnieszka Sowa - Aspekty wykonawcze polskiej muzyki chóralnej w opracowaniu na chóry jednorodne i mieszane (na przykładzie wybranych utworów Józefa Świdra)

 • Przewód wszczeto w dniu 5 lipca 2011 r., obrona pracy - 13 czerwca 2017 r.
 • Promotor: dr hab. Arkadiusz Kaczyński prof. UKW (UKW Bydgoszcz)
 • Recenzenci: dr hab. Ryszard J. Piotrowski prof. UKW (UKW Bydgoszcz), dr hab. Anna Olszewska prof. UMFCH (UMFCH Warszawa)

dr Mariusz Drożdżal Aspekty interpretacyjne śląskiej muzyki liturgicznej XIX wieku w kontekście kerygmatycznym (na przykładzie wybranych utworów Ignaza Reimanna) 

 • Przewód wszczęto w dniu 19 września 2017 r., obrona pracy 25.09.2018 r.
 • Promotor: dr hab. Piotr Baron prof. PWSZ  (PWSZ Nysa),
 • Recenzenci: dr hab. Lesław Podolski prof. nadzw. AJD (AJD Częstochowa), dr hab. Dariusz Zimnicki prof. UMFC (UMFC Warszawa)

dr Ryszard Kusek - Aspekty wykonawcze a rozwój umiejetnosci instrumentalnych, wokalnych oraz kompetencji osobistych uczniów szkoły muzycznej na przykładzie wybranych utworów Carla Dittersa von Dittersdorfa 

 • Przewód wszczęto w dniu 19 września 2017 r., obrona 13.11.2018 r.
 • Promotor: dr hab. Piotr Baron prof. PWSZ (PWSZ Nysa),
 • Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (AS Szczecin), dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny (AM Wrocław)

mgr Anna Czenczek  - Problematyka wykonawcza współczesnych aranżacji polskich piesni patriotycznych opracowanych na solistów, zespół dziecięcy i młodzieżowy Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

 • Przewód wszczęto w dniu 11 kwietnia 2017 r.,
 • Promotor: prof. dr hab. Anna Janosz (UKW w Bydgoszczy),
 • Recenzenci: dr hab. Elżbieta Krzemińska prof. UMCS (UMCS Lublin), prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (Akademia Sztuki w Szczecinie),
 • Obrona: 13.11.2018.

mgr Edyta Szostak-Kirzyc - Muzyka chóralna Dolnego Śląska w tradycji i kulturze wyznaniowej  

 • Przewód wszczęto w dniu 10 kwietnia 2018 r.,
 • Promotor:dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. UZ (UZ Zielona Góra), Promotor pomocniczy: dr Lucia Bérešová (Dyrygent Cor Polifonic Sagrada Familia w Barcelonie),
 • Recenzenci: dr hab. Piotr Jańczak, prof. nadzw. (AM w Bydgoszczy), dr hab. Izabella Zielecka-Panek, prof.nadzw. (UŚ w Cieszynie),
 • Obrona: 25.03.2019.

mgr Jarosław Dąbrowski - Problematyka wykonawcza wybranych utworów Bronisława Kazimierza Przybylskiego w opracowaniu na chór jednorodny

 • Przewód wszczęto w dniu 15 maja 2018 r.,
 • Promotor: prof. dr hab. Bernard Mendlik (UKW w Bydgoszczy),
 • Recenzenci: dr hab. Małgorzata Nowak, prof. nadzw. UMCS (UMCS w Lublinie), dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. UZ (UZ Zielona Góra),
 • Obrona: 24.09.2019.

mgr Zbigniew Osajda - Problematyka wykonawcza we współczesnych aranżacjach wybranych polskich pieśni patriotycznych w opracowaniu na Orkiestrę Dętą Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale  

 • Przewód wszczęto w dniu 10 kwietnia 2018 r.,
 • Promotor: dr hab. Ryszard Jarosław Piotrowski, prof. nadzw. UKW (UKW w Bydgoszczy),
 • Recenzenci: dr hab. Jerzy Szymaniuk prof. UZ (UZ Zielona Góra), dr hab. Piotr Wajrak, prof. nadzw. (AM w Bydgoszczy)

Doktoraty otwarte:

mgr Ewa Sterczewska  - Fiducia in Deo w twórczości chóralnej wybranych kompozytorów na przestrzeni wieków

 • Przewód wszczęto w dniu 8 listopada 2016 r.,
 • Promotor: dr hab. Benedykt Odya prof. nadzw. UKW, Promotor pomocniczy: dr Piotr Komorowski (UKW w Bydgoszczy),
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Salamon-Wiśniewska prof. UZ (UZ Zielona Góra), dr hab. Marcin Wawruk prof. nadzw. UWM w Olsztynie

mgr Justyna Szela-Adamska - Interpretacja muzyczna hymnu - Gloria in excelsis Deo - na przykładzie śpiewu chorałowego oraz kompozycji Johna Ruttera i Boba Chilcotta

 • Przewód wszczęto w dniu 12 kwietnia 2016 r.,
 • Promotor: prof. Grzegorz Oliwa (Uniwersytet Rzeszowski)

mgr Izabela Cywińska – Problematyka wykonawcza kolęd i pastorałek w opracowaniu kompozytora bydgoskiego Bohdana Riemera

 • Przewód wszczęto w dniu 19 czerwca 2008 r.,  
 • Promotor: prof. dr hab. Bernard Mendlik UKW w Bydgoszczy

mgr Karolina Pettke - Sakralna twórczość chóralna Mariana Sawy (analiza treści słowno-muzycznej na podstawie wybranych utworów na chór a cappella)

 • Przewód wszczęto w dniu 25 października 2010 r.,
 • Promotor: prof. zw. Grzegorz Rubin UKW w Bydgoszczy

mgr Grażyna Dziedziak - Problematyka wykonawcza muzyki XV i XVI wieku na przykładzie wybranych utworów i współczesnych opracowań (analiza porównawcza)

 • Przewód wszczęto w dniu 13 listopada 2012 r.,
 • Promotor: dr hab. Andrzej Ryłko UAM Poznań

mgr Bogusław Paliński - Zagadnienia interpretacyjne muzyki religijnej XX w. (na przykładzie wybranych cykli mszalnych)

 • Przewód wszczęto w dniu 18.06.2013 r.,
 • Promotor: dr hab. Katarzyna Bojaruniec prof. nadzw. UWM w Olsztynie

mgr Jakub Tomalak - Wybrane utwory chóralne Dawida Kusza OP - analiza i interpretacja

 • Przewód wszczęto w dniu 14 maja 2013 r.,
 • Promotor: dr hab. Andrzej Ryłko UAM Poznań

mgr Izabela Kiryluk - Łaciński repertuar na Boże Narodzenie w pracy dyrygenta szkoły muzycznej   I i II st. 

 • Przewód wszczęto w dniu 4 lipca 2017 r.,
 • Promotor: dr hab. ks Micha Szulik prof. nadzw. UPH w Siedlcach, Recenzenci: 

mgr Tomasz Kotwica - Pieśni ojczyste o tematyce historycznej wybranych polskich kompozytorów od XIII do XXI wieku

 • Przewód wszczęto w dniu 15 maja 2018 r.,
 • Promotor: dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw. UKW (UKW w Bydgoszczy),
 • Recenzenci: dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM (UWM w Olsztynie), dr hab. Monika Zytke, prof. AP (AP w Słupsku)

mgr Waldemar Matuszak - Problematyka wykonawcza wybranych utworów muzyki popularnej w opracowaniu na chór męski

 • Przewód wszczęto w dniu 15 maja 2018 r.,
 • Promotor: dr hab. Ryszard Jarosław Piotrowski, prof. nadzw. UKW (UKW w Bydgoszczy),
 • Recenzenci: dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ (PWSZ w Nysie), dr Jan Połowianiuk (UWM w Olsztynie)

mgr Marian Szczepański - Triduum Paschalne w utworach współczesnych kompozytorów polskich przeznaczonych na chór mieszany a'cappella

 • Przewód wszczęto w dniu 15 maja 2018 r.,
 • Promotor: prof. dr hab. Mariusz Kończal (UKW w Bydgoszczy),
 • Recenzenci: ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski, prof. nadzw. (AM w Bydgoszczy), dr hab. Teresa Krasowska, prof. nadzw. (AM w Poznaniu)

mgr Andrzej Sitek - Aspekty wykonawcze wybranych utworów Krzysztofa Grzeszczaka na chór jednorodny w pracy dyrygenta szkoły muzycznej

 • Przewód wszczęto w dniu 10 września 2018 r.,
 • Promotor: prof. dr hab. Mariusz Kończal (UKW w Bydgoszczy),
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Tomczak (AM w Gdańsku), prof. dr hab. Anna Domańska (AM w Łodzi).

mgr Emilia Kopiec – Wykonawstwo muzyki chóralnej w kontekście Instrukcji Liturgicznej Musicam Sacram

 • Przewód wszczęto w dniu 16.04.2019,
 • Promotor – dr hab. Arkadiusz Kaczyński prof. uczelni (UKW Bydgoszcz), Promotor pomocniczy: dr Wiesław Hudek,
 • Recenzenci: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski prof. UMFCH (UMFCH w Warszawie), dr hab. Marzena Zofia Bernatowicz prof. UMCS (UMCS Lublin).

mgr Marek Kudra – Problemy wykonawcze, stylistyczne, interpretacyjne i kompozytorskie na przykładzie Symfonii B-dur – Karola Lipińskiego

 • Przewód wszczęto w dniu 16.04.2019 r.,
 • Promotor: dr hab. Lesław Podolski prof. UJD (UJD w Częstochowie),
 • Recenzenci: dr hab. Joanna Glenc prof. UŚ (UŚ Katowice), dr hab. Monika Wolińska (UMFCH w Warszawie).

mgr Mateusz Iwanowski - Problematyka wykonawcza angielskiej wokalno-instrumentalnej muzyki barokowej na przykładzie Ody na urodziny Królowej Marii II – Come, ye sons of art Away i Muzyki na pogrzeb Królowej Marii – Music for the Funeral of Queen Mary - Henry Purcella

 • Przewód wszczęto w dniu 12.03.2019 r.,
 • Promotor: prof. dr hab. Anna Janosz,
 • Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Górski (AM w Gdańsku), prof. dr hab. Anna Domańska (AM w Łodzi).