Wydział Edukacji Muzycznej
Koncert kolęd w Copernicanum

Koncert kolęd w Copernicanum

18 grudnia 2018 r. studenci z Wydziału Edukacji Muzycznej UKW oraz dzieci ze Śpiewalni dziecięcej wystąpili podczas koncertu kolęd dla społeczności akademickiej.

fot. A. Obiała