Wydział Edukacji Muzycznej

Ruch z muzyką jako forma aktywności muzycznej

Ruch z muzyką jako forma aktywności muzycznej to konferencja metodyczna, która zosta zorganizowana 31 marca 2009 r.