Wydział Edukacji Muzycznej

Kazimierz Serocki - od awangardy do współczesności

Instytut Edukacj Muzycznej UKW zorganizował 22 marca 2011 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową Kazimierz Serocki - od awangardy do współczesności, poświęconą twórczości Kazimierza Serockiego - jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX w.

W 2011 roku minęła 30 rocznica śmierci kompozytora (zm. 9 stycznia 1981 r.), który co prawda urodził się w Toruniu (3 III 1922 r.) ale z Bydgoszczą był związany przez kilka lat, zdobywając gruntowne wykształcenie muzyczne w Bydgoskim Konserwatorium Muzycznymw latach 30 tych ubiegłego wieku. Znany szerszej publiczności zwłaszcza za sprawą jego muzyki filmowej (m. in. Krzyżacy - 1961, Potop - 1974).

Na konferencji zaprezentowane zostały interesujące referaty pedagogów Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy oraz zaproszonych gości z innych osrodków muzycznych w kraju. Będą to wystąpienia zarówno analityczno - muzykologiczne jak i te, które ukazują praktyczną stronę wykonawstwa muzyki K. Serockiego i doświadczeń artystów muzyków w zakresie odkrywania języka muzycznego kompozytora.
Więcej informacji