Wydział Edukacji Muzycznej

Gra na instrumentach jako forma aktywności muzycznej

Gra na instrumantach jako forma aktywności muzycznej to konferencja metodyczna, która odbyła się 13 kwietnia 2010 r.