Wydział Edukacji Muzycznej

Znaczenie edukacji artystycznej w rozwoju dziecka

13 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Auli Copernicanum UKW przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową Znaczenie edukacji artystycznej w rozwoju dziecka.  

Celem konferencji było podjęcie problematyki dotyczącej:

  • Jak dziecko małe reaguje na muzykę wg G.G. Gordona
  • Zadania edukacji przedszkolnej w rozwoju muzycznym dziecka
  • Zadania edukacji wczesnoszkolnej w rozwoju muzycznym dziecka
  • Wpływ polskich i współczesnych systemów wychowania muzycznego
  • Rodzaje muzyki w postaci utworów, wykonawców, twórców na rozwój zainteresowań muzycznych dzieci
  • Zainteresowania i preferencje muzyczne dzieci (uczniów) w środowisku wiejskim i miejskim
  • Znaczenie słuchania muzyki dla rozwoju kultury muzycznej dzieci
  • Muzyka instrumentalna i odtwarzanie tej muzyki za pomocą dostępnych instrumentów orkiestry dziecięcej w celu rozwijania zainteresowań i zamiłowań do muzykowania

Konferencja adresowana była do: nauczycieli szkół ogólnokształcących, przedszkoli, instruktorów domów kultury, animatorów kultury muzycznej, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, studentów, seminarzystów (w tym seminarium duchowne), a także wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką. Referaty wygłoszą naukowcy reprezentujący środowiska akademickie Poznania, Krakowa, Torunia, Konina, Kalisza, Bydgoszczy. Wynikiem konferencji będzie publikacja poruszająca omawiane zagadnienia.

Udział w konferencji był bezpłatny, a jej uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w przedsięwzięciu.