Wydział Edukacji Muzycznej

Witold Lutosławski - refleksje nad twórczością

W 2013 roku minęła setna rocznica urodzin znanego kompozytora Witolda Lutosławskiego. Instytut Edukacji Muzycznej zaprosił z tej okazji na konferencję 19 marca 2013 roku.Ogólnopolska Konferencja pt. Witold Lutosławski - refleksje nad twórczością została organizowana z okazji 100. rocznicy urodzin kompozytora. Jej celem było przybliżenie sylwetki kompozytora jako człowieka i artysty, jego bogatego dorobku kompozytorskiego, ukazanie jego specyficznego języka dźwiękowego, a także percepcja jego muzyki wśród szerokich rzesz odbiorców oraz znaczenia tego dorobku dla polskiej kultury muzycznej.

Wzięli w niej udział muzykolodzy, teoretycy muzyki i historycy sztuki z różnych ośrodków akademickich Polski - w tym także prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego red. Grzegorz Michalski. Konferencja przeznaczona była dla muzyków, melomanów, a przede wszystkim dla studentów Instytutu Edukacji Muzycznej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, aby mogli poszerzyć zakres wiedzy o znajomość współczesnych technik kompozytorskich, nowatorskiego języka muzycznego i polskiej muzyki XX wieku, której W. Lutosławski był jednym z najwybitniejszych twórców. Propagowaniu muzyki Lutosławskiego służył również koncert kompozytorski, który towarzyszył wspomnianej konferencji. Konferencja została organizowana przez Instytut Edukacji Muzycznej 19 marca 2013 roku przez Katedrę Teorii Muzyki Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy.