Wydział Edukacji Muzycznej

Szkoła XXI wieku a media i cyberprzestrzeń. Konteksty interdyscyplinarne w obszarze sztuki, edukacji i nauk społecznych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szkoła XXI wieku a media i cyberprzestrzeń. Konteksty interdyscyplinarne w obszarze sztuki, edukacji i nauk społecznych odbyła się 5 listopada 2013 roku o godz. 9.00 w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizatorem była Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej.

Celem konferencji było określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą cyberprzestrzeni w społeczeństwie. Konferencja dotyczyła zagadnień:

  • Edukacja artystyczna, sztuka a środki masowego przekazu.
  • Muzyka w cyberprzestrzeni.
  • Kierunki zmian w szkolnictwie artystycznym z wykorzystaniem współczesnych technologii.
  • Współczesne środki dydaktyczne w szkole XXI wieku.
  • Edukacja w cyberprzestrzeni – wyzwania i problemy badawcze.
  • E-learning – nowe technologie i rozwiązania.

Konferencja przyciągnęła wielu nauczycieli, pedagogów, a także artystów i nauczycieli akademickich. Możliwość wymiany swoich doświadczeń i przemyśleń o przyszłości edukacji była jednym z ważniejszych aspektów tego spotkania, dlatego organizatorzy zapowiadają już kolejne konferencje o podobnej tematyce.

Zobacz galerię zdjęć.