Wydział Edukacji Muzycznej

O nowych metodach w szkole XXI wieku - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

28 kwietnia 2015 o godz. 9.00 na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w sali koncertowej Collegium Copernicanum ul. Kopernika 1 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: O nowych metodach nauczania w szkole XXI wieku. Konferencję zorganizował Wydział Edukacji Muzycznej, Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej. Celem konferencji było podjęcie problematyki dotyczącej:

 • Metody rozwijające twórczą aktywność dzieci
 • Metody klasyczne a metody aktywizujące stosowane w szkolnictwie ogólnokształcącym
 • Innowacyjne metody nauczania w szkolnictwie
 • Aktywizujące metody nauczania w pracy z młodzieżą
 • Aktywizujące metody nauczania w ramach zajęć pozaszkolnych
 • W poszukiwaniu nowych metod nauczania
 • Innowacyjność metod nauczania szansą i wyzwaniem dla współczesnej szkoły XXI
 • Rozwiązania i działania innowacyjne w edukacji elementarnej
 • Kierunki zmian w szkolnictwie artystycznym z wykorzystaniem współczesnych metod nauczania
 • Współczesne metody w szkole XXI wieku
 • Wykorzystanie instrumentu „bum bum rurki” w szkolnictwie ogólnokształcącym
 • Tyflopedagogika instrumentalna 

Konferencja adresowana była do: nauczycieli szkół ogólnokształcących, przedszkoli, instruktorów domów kultury, animatorów kultury muzycznej, nauczycieli ośrodka dla osób niewidomych, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, studentów, a także wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się praktycznymi zastosowaniami muzyki i innych sztuk w procesie terapeutycznym i edukacyjnym. Zapraszamy także specjalistów dyscyplin pokrewnych i wszystkich tych, których interesuje użytkowa funkcja sztuki oraz jej kontekst społeczny. Referaty wygłoszą naukowcy reprezentujący środowiska akademickie Poznania, Gdańska,  Bydgoszczy, Torunia oraz przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Udział w konferencji był bezpłatny, a jej uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w przedsięwzięciu.