Wydział Edukacji Muzycznej

Konferencje

Konferencja o nowoczesnej edukacji muzycznej

Wydział Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają na konferencję pt. Multimedia i Internet we współczesnej edukacji muzycznej, 12 marca 2019 r., Collegium Copernicanum UKW, ul. M. Kopernika 1.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pieśni patriotyczne w opracowaniach na zespół chóralny

22 maja 2018 r. w sali koncertowej Collegium Copernicanum UKW, ul.M. Kopernika 1 w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pieśni patriotyczne w opracowaniach na zespół chóralny.

Marka w kulturze muzycznej w województwie kujawsko-pomorskim

9 stycznia 2018 r. w sali koncertowej Collegium Copernicanum UKW, ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Marka w kulturze muzycznej w województwie kujawsko-pomorskim.

O nowych metodach w szkole XXI wieku - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

28 kwietnia 2015 o godz. 9.00 na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w sali koncertowej Collegium Copernicanum ul. Kopernika 1 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: O nowych metodach nauczania w szkole XXI wieku. Konferencję zorganizował Wydział Edukacji Muzycznej, Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej.

Szkoła XXI wieku a media i cyberprzestrzeń. Konteksty interdyscyplinarne w obszarze sztuki, edukacji i nauk społecznych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szkoła XXI wieku a media i cyberprzestrzeń. Konteksty interdyscyplinarne w obszarze sztuki, edukacji i nauk społecznych odbyła się 5 listopada 2013 roku o godz. 9.00 w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizatorem była Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej.

Witold Lutosławski - refleksje nad twórczością

W 2013 roku minęła setna rocznica urodzin znanego kompozytora Witolda Lutosławskiego. Instytut Edukacji Muzycznej zaprosił z tej okazji na konferencję 19 marca 2013 roku.

Znaczenie edukacji artystycznej w rozwoju dziecka

13 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Auli Copernicanum UKW przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową Znaczenie edukacji artystycznej w rozwoju dziecka.  

Kazimierz Serocki - od awangardy do współczesności

Instytut Edukacj Muzycznej UKW zorganizował 22 marca 2011 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową Kazimierz Serocki - od awangardy do współczesności, poświęconą twórczości Kazimierza Serockiego - jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX w.

Tworzenie i słuchanie muzyki - jako forma aktywności muzycznej-5 kwietnia 2011

Tworzenie i słuchanie muzyki - jako forma aktywności muzycznej to konferencja metodyczna, która odbyła się 5 kwietnia 2011 r.

Fryderyk Chopin na tle epoki i współcześnie

Ogólnopolską Konferencję Naukową Fryderyk Chopin na tle epoki i współcześnie zorganizowano na zakończenie Rokiu Chopinowskiego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (26 października 2010 r.).

Gra na instrumentach jako forma aktywności muzycznej

Gra na instrumantach jako forma aktywności muzycznej to konferencja metodyczna, która odbyła się 13 kwietnia 2010 r.

Ruch z muzyką jako forma aktywności muzycznej

Ruch z muzyką jako forma aktywności muzycznej to konferencja metodyczna, która zosta zorganizowana 31 marca 2009 r.