Wydział Edukacji Muzycznej

Konferencje

Sacrum w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej

Katedra Teorii Muzyki zorganizowała Międzynarodowa Konferencję Naukową Sacrum w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej w dniach 28-29 maja 2008 r. w Sali Senatu UKW w Bydgoszczy.

Śpiew jako forma aktywności muzycznej

Zakład Edukacji Muzycznej Szkolnej zorganizował konferencję metodyczną: Śpiew jako forma aktywności muzycznej 15 kwietnia 2008 r.

Szkolna pieśń religijna jako determinanta kształtowania postawy ideowej uczniów

Zakład Edukacji Muzycznej Szkolnej zorganizował  konferencję metodyczną: Szkolna pieśń religijna jako determinanta kształtowania postawy ideowej uczniów 29 maja 2007 r.

Twórczość kompozytorska Józefa Świdra

Katedra Teorii Muzyki 26-27 marca 2007 r. była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Twórczość kompozytorska Józefa Świdra.

Polska pieśń patriotyczna w edukacji młodego pokolenia

12 grudnia 2006 r. Zakład Edukacji Muzycznej Szkolnej UKW zorganizował  konferencję metodyczną: Polska pieśń patriotyczna w edukacji młodego pokolenia.

Kształcenie głosu dziecka - problem współczesnej edukacji

Zakład Edukacji Muzycznej Szkolne 23 maja 2006 r. był organizatoremv konferencji metodycznej:

Kształcenie głosu dziecka - problem współczesnej edukacji.

Romuald Twardowski - kompozytor, pedagog, społecznik

Katedra Teorii Muzyki była organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej Romuald Twardowski - kompozytor, pedagog, społecznik, zorganizowanej w 75 rocznicę urodzin kompozytora 12-13 stycznia 2006 r.

Muzyka a kultury narodów

Zakład Edukacji Muzycznej Szkolnej 20 grudnia 2005 r. był gospodarzem konferencji metodycznej Muzyka a kultury narodów - realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Edukacja muzyczna uczniów klas gimnazjalnych (na przykładzie lekcji muzyki i sztuki oraz muzycznych zajęć pozalekcyjnych)-10 marca 2005

Konferencja metodyczna: Edukacja muzyczna uczniów klas gimnazjalnych (na przykładzie lekcji muzyki i sztuki oraz muzycznych zajęć pozalekcyjnych) odbyła się 10 marca 2005 r.

Międzynarodowe Konferencje Pianistyczne 2005-2007

Katedra Fortepianu UKW (kier. prof. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska) była organizatorem 3 edycji Międzynarodowych Konferencji Pianistycznych.

Koncepcje realizacji programów nauczania muzyki (sztuki) w szkole podstawowej - 27 maja 2004

27 maja 2004 r. odbyła się Konferencja metodyczna dla nauczycieli: Koncepcje realizacji programów nauczania muzyki (sztuki) w szkole podstawowej.