Wydział Edukacji Muzycznej

Kontakt

Sekretariat Wydziału Edukacji Muzycznej
mgr Magdalena Pasińska
tel. 52 34 19 275
e-mail: dyrygent@ukw.edu.pl
godz. urzędowania 7.15-15.15

Pracownik administracyjny Wydziału Edukacji Muzycznej
mgr Małgorzata Szafkowska
tel. 52 34 19 227