Wydział Edukacji Muzycznej

Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy

wartość projektu: 749 444,16 zł
wartość dofinansowania: 717 844,16 zł
Termin realizacji: 01.06.2019 - 31.08.2023
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-T176/18-00

Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy, w skrócie MIUD to projekt unijny łączący dzieci z trzech placówek edukacyjnych. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy spotykają się dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku oraz z Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Wielkiej.

Zajęcia odbywają się w trzech blokach edukacyjnych. W skład ich wchodzą zajęcia wokalne, instrumentalne i taneczne. Dzieci i młodzież zdobywają także wiedzę w zakresie emisji głosu, podstaw aktywizacji zawodowej oraz instrumentów elektronicznych i muzycznych systemów komputerowych. Dodatkowo dzieci niedowidzące i niewidome uczestniczą w zajęciach z muzykoterapii oraz notacji muzycznej w pisowni brajlowskiej.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra z Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz oraz z Ośrodka L. Braille’a.

Logotypy od lewej: Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolista Polska, flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny