Wydział Edukacji Muzycznej

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja

Czasopismo redagowane przez Wydział Edukacji Muzycznej UKW.

Okładka czasopisma Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja