Wydział Edukacji Muzycznej

Pracownicy

prof. dr hab. Sławomir Czarnecki
profesor

Sławomir Czarnecki

prof. dr hab.
Zdobywca Fryderyka 2019. Jest laureatem 17 konkursów kompozytorskich krajowych i zagranicznych. Jego utwory są w repertuarze tak znanych wykonawców, jak skrzypkowie Krzysztof i Jakub Jakowiczowie, wiolonczelista Tomasz Strahl, Orkiestra Amadeus, Orkiestra Concerto Avenna, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis. Szereg utworów kompozytora wydało Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wydawnictwo TONOS z Darmstadtu. Postać niezwykle ceniona i rozpoznawalna o czym świadczą nagrody i wyróżnienia takie jak: Srebrny Krzyż Zasługi (1996), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Odznaka „Zasłużony dla kultury polskiej” (2006), Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2009), Złoty Krzyż Zasługi (2019).

Strona pracownika
dr Piotr Dąbrowski
adiunkt

Piotr Dąbrowski

dr
Dyrygent, aranżer, pianista akompaniator. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2003 r.) oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2006 r.). Stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura uzyskał w 2014 r. na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy. Jego życie zawodowe związane jest ściśle z muzyką jazzową i rozrywkową. Od 2005 roku jest dyrygentem zespołów big bandowych działających w Pałacu Młodzieży. Doskonałe prowadzenie muzyków oraz wysoki poziom wykonawczy potwierdzają liczne nagrody zdobywane na zagranicznych i polskich festiwalach oraz konkursach muzycznych. Ważnym elementem kulturalnego życia miasta Bydgoszczy są regularne koncerty big bandów z zaproszoną gwiazdą muzyki jazzowej. Do tej pory zaproszenia przyjęli: Krystyna Prońko, Anna Serafińska, Henryk Miśkiewicz, Bernard Maseli oraz Jerzy Główczewski. W ostatnim projekcie płytowym udział wziął czołowy polski saksofonista – Maciej Sikała. Swoje umiejętności pianistyczne i aranżerskie wykorzystuje pełniąc rolę kierownika muzycznego w wielu projektach (m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Bydgoszczy). Aranżuje i koncertuje współpracując także z Filharmonią Pomorską im. I. Paderewskiego w Bydgoszczy. W swoim dorobku ma udział w projektach z takimi gwiazdami polskiej estrady jak: Krystyna Prońko, Igor Herbut, Grażyna Łobaszewska, Małgorzata Ostrowska czy Janusz Szrom. Jego pianistyczne doświadczenie sceniczne to również m.in.: praca pod batutą Krzesimira Dębskiego (rola pianisty podczas wszystkich edycji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu), wieloletnia współpraca z „Eljazz Big Band”, udział w wybranych spektaklach w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu oraz w Teatrze Muzycznym w Toruniu (spektakl „Machiavelli”), liczne koncerty z Tomkiem Kamińskim (muzyka autorska, religijlna), turnieje Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej, udział w roli akompaniatora w warsztatach wokalnych prowadzonych m.in. przez Elżbietę Zapendowską i Joannę Żółkoś-Zagdańską. Na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW dzieli się wiedzą z zakresu harmonii oraz improwizacji jazzowej. Jest także akompaniatorem na zajęciach wokalnych z dr hab. Joanną Żółkoś- Zagdańską.

Strona pracownika
dr Justyna Jakubowska
adiunkt

Justyna Jakubowska

dr
prof. dr hab. Alicja Janosz
profesor

Anna Janosz

prof. dr hab.
Specjalistka od zarządzania w kulturze. Aspekty marketingu, promocji, marki, zarządzania czy animacji w kulturze to jej najmocniejsza strona. Jest menadżerem kultury od ponad 30 lat, organizowała tysiące imprez kulturalnych, koncertów, spektakli, wystaw. Zdobywając doświadczenie menadżerskie, zaczęła dzielić sie swoimi przemyśleniami i w konsekwencji zajęła sie w sposób naukowy tymi nowymi subdyscyplinami kultury. W 1998 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, w 1999 roku w Akademii Muzycznej w Warszawie tytuł doktora sztuk muzycznych, a w roku 2003 w Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Tytuł profesora odebrała z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w maju 2011 roku. Posiada tytuł Master of Business Administration, który uzyskała na studiach w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie i Podyplomowe Studia Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a także Podyplomowe Studia Zarządzania Instytucjami Kultury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Swoje życie zawodowe związała z aktywnością artystyczną oraz pracą menadżerską i akademicką. Jako dyrygent, ma na swoim koncie setki koncertów a cappella i dzieł kantatowooratoryjnych, głównie z okresu baroku. Jako naukowiec, dziesiątki artykułów w publikacjach zwartych z zarządzania i marketingu w kulturze, animacji kultury, a także historii amatorskiego ruchu muzycznego i procesów w nim zachodzących. Jako menadżer kultury, ogromne doświadczenie w zarządzaniu kulturą i organizacji imprez. Swoimi przemyśleniami, doświadczeniem i badaniami dzieli się ze studentami na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na przedmiotach: Promocja i marketing dóbr kultury, Komunikacja społeczna i organizacja imprez, Animacja kultury. Prowadzi też wykłady z Pedagogiki i Metodologii pracy naukowej. Wypromowała trzech doktorów i wielu magistrów.

Strona pracownika
dr Justyna Jażdżyl
adiunkt

Justyna Jażdżyk

dr
Ukończyła Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Arthura Rubinsteina w Bydgoszczy, z wyróżnieniem za osiągnięcia pianistyczne. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu profesora Józefa Stompla, W macierzystej uczelni skończyła studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej. W roku 2015 również w katowickiej Akademii uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych, m. in.: Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni, Konkursie Interpretacji Muzyki Francuskiej dla Pianistów w Łodzi, Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”, Konkursie na Stypendia Artystyczne TiFC w Warszawie. Szlifowała umiejętności pianistyczne na Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych. Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel fortepianu na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Prowadzi aktywną działalność koncertową jako solistka oraz kameralistka, występując w różnych składach instrumentalnych i na wielu scenach muzycznych, m.in.: w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, w auli im. Bolesława Szabelskiego przy Akademii Muzycznej w Katowicach, w Sali Koncertowej Collegium Copernicanum w Bydgoszczy, w Towarzystwie Muzycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, w Ośrodku Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni, w Sali Koncertowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, w sali koncertowej Pałacu w Ostromecku, w Sali Rotundowej Pałacuw Lubostroniu, w sali koncertowej Filharmonii w Szczecinie, w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wWarszawie, w sali widowiskowej Teatru w Grudziądzu.W jej repertuarze znajdują się utwory polskich kompozytorów współczesnych jak np.W. Lutosławskiego, R. Twardowskiego, A. Koszewskiego, K. Serockiego i S. Kisielewskiego, których twórczość propaguje podczas koncertów na terenie całego kraju.

Strona pracownika
prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński
prof. dr hab.

Arkadiusz Kaczyński

profesor
Jest absolwentem kierunku Wychowanie Muzyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1994 r.) oraz zaocznie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Rytmiki (1999 r.). Działalność dydaktyczną realizuje na bydgoskiej Uczelni od chwili ukończenia studiów. Jak twierdzi: „…duży wpływ na możliwość kontynuacji rozwoju jego zainteresowań problematyką chóralną na profesjonalnym poziomie, miały liczne koncerty Chóru Akademickiego WSP. Zwłaszcza pod kierunkiem prof. Sylwestra Matczaka podczas studiów i kilka lat później, w których aktywnie uczestniczył jako chórzysta, następnie jako asystent a z czasem jako dyrygent”. Współpracował dyrygencko z Chórem Akademickim UKW do 2002 roku, do czasu podjęcia pracy z Chórem Akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tym studenckim zespołem odbył w ostatnich latach szereg podróży koncertowych (Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Szwajcaria, Austria, Litwa, Słowacja, Estonia, Finlandia, Turcja). W ubiegłym roku na 40 lecie Chóru wydano płytę FREEDOM z muzyką Duke’a Ellingtona. Jego działalność artystyczna to również w dużej mierze koncerty z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Wśród innych profesjonalnych placówek muzycznych są orkiestry z Warszawy, Gdyni, Gdańska, Zielonej Góry, Płocka oraz Bydgoszczy i Torunia ale najważniejsza z nich to Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Dotychczas przygotowano na jej zlecenie 18 koncertów. W ostatnich latach w kręgu szczególnych zainteresowań jest twórczość wybitnego kompozytora angielskiego Johna Ruttera. Przygotował i wykonał kilkakrotnie jego Requiem, Gloria i Magnificat. Doświadczenia pedagogiczne i dyrygenckie nabywane na wielu płaszczyznach w ramach pracy dydaktycznej oraz działalności artystycznej, wykorzystuje na zajęciach ze studentami na Wydziale Edukacji Muzycznej. Prowadzi kształcenie dyrygenckie studentów w ramach przedmiotu Dyrygowanie oraz praktyczne w ramach przedmiotu Zespół wokalny. Do dyspozycji praktyk studentów jest również Chór Akademicki UMK w Toruniu. W dotychczasowych działaniach pedagogiczno-dydaktycznych stara się zaszczepiać i rozwijać artystyczne zamiłowania u swoich studentów. Jego dwoje studentów: mgr Paulina Pechmann (2019 r.) i mgr Piotr Beciński (2018 r.), kilkakrotnie prowadziło samodzielne koncerty Chóru podczas Festiwalu Akademickie Kolędowanie (Bydgoszcz) oraz z Orkiestrą Symfoników Bydgoskich m. in. na Festiwalu Muzycznych Interpretacji KONSTELACJE (Toruń, Brodnica). Dotychczas wypromował dwie doktorantki. Troje następnych doktorantów jest w trakcie procedury przewodowej. Swoje kolejne stopnie awansu artystycznego i naukowego uzyskiwał w Akademii Muzycznej w Poznaniu (2001 r., Kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych oraz stopień doktora habilitowanego w 2010 r., na podstawie monografii Ave Maria w muzyce chóralnej dawnej i współczesnej). Procedura uzyskania tytułu profesora rozpoczęta w 2019 r. i zakończona pomyślnie w kwietniu 2020 r. oczekuje obecnie na podpis Prezydenta RP. Od 2010 roku jest kierownikiem badań statutowych w temacie „Muzyka chóralna kultur Wschodu i Zachodu”. Badania prowadził we współpracy z Fundacją Institutum Orientalium w Toruniu w której pełnił do 2016 r. funkcję kierownika Departamentu Kultury i Sztuki. Podjął również współpracę z Toruńskim Towarzystwem Muzycznym jako członek aktywny. Jest Prezesem, powołanego w 2015 roku Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia CANTIO, skupiającego członków Chóru Akademickiego UMK w Toruniu z długoletnim stażem śpiewaczym. Wśród pozamuzycznych zainteresowań jest żeglarstwo pełnomorskie oraz turystyka piesza i rowerowa. Ma dwoje dzieci i wnuczkę.

Strona pracownika
dr Beata Kamińska-Kłos
adiunkt

Beata Kamińska-Kłos

dr
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku Wychowanie Muzyczne oraz Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Rytmiki. W roku 2005 uzyskała Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Pikulika. Od 1989 jest zatrudniona na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doświadczenia pedagogiczne w ramach pracy dydaktycznej wykorzystuje na zajęciach ze studentami prowadząc następujące przedmioty z szeroko pojętego nauczania humanistycznego: historia muzyki; historia muzyki i technik kompozytorskich; Rytmika z metodyką; emisja głosu; pieśń szkolna z akompaniamentem; metodyka muzyki w nauczaniu klas IV-VIII; metodyka muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym; metodyka muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; współczesne systemy wychowania; zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. W ramach przedmiotów metodycznych jest opiekunem praktyk pedagogicznych realizowanych w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Pani doktor Beata Kamińska-Kłos Brała aktywny udział w międzynarodowych i ogólnopolskich seminariach, konferencjach i sesjach naukowych. Jest organizatorką bądź współorganizatorką konferencji naukowych i metodycznych na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy. Jest autorką wielu artykułów poświęconych edukacji w szkole. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za swoje osiągnięcia naukowe zdobyła wiele nagród i wyróżnień.

Strona pracownika
dr Witold Kawalec
adiunkt

Witold Kawalec

dr
Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie fortepianu prof. Jarosława Drzewieckiego, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra sztuki. Będąc na pierwszym roku studiów znalazł się w gronie inicjatorów Studenckich Festiwali Pianistycznych FORTE-PIANO, których był współorganizatorem oraz wielokrotnym wykonawcą. Swoje umiejętności poszerzał biorąc czynny udział w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Tatiany Szebanowej i prof. Włodzimierza Obidowicza, oraz w kursach "Fryderyk Chopin in memoriam" w Słupsku gdzie pracował pod kierunkiem prof. Haliny Czerny-Stefańskiej i prof. Andrzeja Tatarskiego. W 1994 roku został laureatem Konkursu na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Brał udział w znaczących konkursach pianistycznych: IV Konkursie Pianistycznym im. Franciszka Liszta we Wrocławiu, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, w VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt. W 2001 roku był jedynym polskim uczestnikiem XXXVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Franciszka Liszta w Budapeszcie. W 2004 r. ukończył Studia Podyplomowe w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej- Zydroń. Od 1998 roku jest pracownikiem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika sekcji instrumentów klawiszowych II stopnia. Jest również pracownikiem Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie w latach 2016-19 pełnił funkcję Prodziekana. W 2011 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych nadany przez Radę Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koncertował jako solista i kameralista w wielu miastach Polski, Niemiec, Serbii, Litwy i Norwegii. W 2013 roku został laureatem II miejsca w International Master Competition for Music Teachers w Warszawie, a w 2015 I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w Przemyślu. W 2017 roku wziął udział w nagraniu płyty Radość dawania – Artyści dla Rotary, wykonując partię solową w Wariacjach na tematy Chopina na Trio jazzowe i orkiestrę smyczkową Konstantego Wileńskiego.

Strona pracownika
dr Piotr Komorowski
adiunkt

Piotr Komorowski

dr
Kompozytor i teoretyk muzyki. Jest absolwentem Wydziału Teorii Muzyki i Kompozycji w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Marka Jasińskiego. W 2010 roku obronił w Akademii Muzycznej w Krakowie pracę doktorską w zakresie kompozycji zatytułowaną " Utwór symfoniczny pt. 'Rozbłyski' jako przykład zastosowania CAC w moim języku kompozytorskim." Od 2003 r pracuje na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.im. Karola Kurpińskiego w Kutnie. W latach 2004-2008 był członkiem Koła Młodych ZKP. Od 2016 roku jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. Od maja 2011 roku pełni funkcję prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Organizator i jeden z pomysłodawców Festiwalu Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA, odbywającego się od 2013 roku w Bydgoszczy. Jego utwory wykonywało wiele renomowanych zespołów. W ostatnim czasie skupia się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem komputerowo wspomaganej kompozycji (CAC) w procesie twórczym. Działa także jako tłumacz wolnego oprogramowania. Spolszczył programy tj. GNU Solfege, MuseScore i Frescobaldi. Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2016). W 2010 roku Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej rekomendowało utwór „Rozbłyski” do wykonania podczas Światowych dni Muzyki „Zabrzeb 2011”. Laureat konkursu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich (2007). Laureat II nagrody na V Międzyuczelnianym Konkursie na Fugę organizowanym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy (2000) oraz stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001).

Strona pracownika
prof. dr hab. Mariusz Kończal
profesor

Mariusz Kończal

prof. dr hab.
Profesor w dziedzinie sztuki muzyczne, dyrygent, pedagog, recenzent, juror konkursów muzycznych w kraju i za granicą, organizator wielu projektów artystycznych. Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także Podyplomowego Studium dla Dyrygentów Chóralnych oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie, uczestnik licznych kursów z zakresu dyrygentury. W latach 1989-2017 związany z Wydziałem Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie pełnił funkcję prodziekana (2000-2004), a także Kierownika Zakładu Muzyki Sakralnej (2010-2014). W 2004 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadano mu tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 2011 r. związany z Wydziałem Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2011-2017 – umowy zlecenie, od 2017 – I miejsce pracy), gdzie od 1.10. 2019 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Dyrygentury. Z prowadzonymi przez siebie zespołami zdobywał wiele sukcesów w kraju i za granicą . Aktualnie kieruje Bydgoskim Zespołem Wokalnym, a także Kujawsko-Pomorską Orkiestrą Kameralną. Ponadto jest zapraszany do realizacji ogólnopolskich projektów artystycznych. Oprócz tego jest założycielem Stowarzyszenia Musica Choralis , inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym 2 znaczących, ogólnopolskich konkursów muzycznych: Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (od 2003 r.) i Ogólnopolskiego Konkursu Ars Liturgica w Katedrze Gnieźnieńskiej (od 2004 r.). W zakresie prac na rzecz edukacji szkolnej w latach 2006-2012 był koordynatorem Ogólnopolskiego programu Rozwoju Chóralistyki Szkolnej „Śpiewająca Polska” na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, w 2019 r. zainicjował I Kujawsko-Pomorski Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej pod patronatem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Jest jurorem krajowych i zagranicznych konkursów i festiwali muzycznych, recenzentem przewodów naukowych, przeprowadzanych w Akademiach Muzycznych i Uniwersytetach z ramienia uczelni, a także Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych. Aktualnie na zlecenie Rady Doskonałości Naukowej w Warszawie opiniuje 2 dokumentacje o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuki.
mgr Tomasz Kotwica
asystent

Tomasz Kotwica

mgr
Absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza w Bydgoszczy. W swojej Alma Mater pracuje od 2016 roku prowadząc zajęcia w zakresie dyrygowania, prowadzenia zespołów oraz chóru. Jest dyrygentem i założycielem Chóru The Hoor (2010) oraz Chóru Maleńkiego (2012) działającego przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu. Od roku 2008 prowadzi także Chór Nauczycielski im. Stanisława Moniuszki oraz Zespół Wokalny Echo. Jest dyrygentem Chóru Muzycznego Integracyjnego Uniwersytetu Dziecięcego na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy. Jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łeknie. Od roku 2011 jest wykładowcą w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej. W roku 2011 otrzymał Stypendium Rady Filii Fundacji Kultury Polskiej w Poznaniu i Regionalnego Obserwatorium Kultury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu „W celu kontynuowania działalności dyrygenckiej w chórze The Hoor, oraz prowadzenia dalszej aktywnej działalności kulturalnej” Od roku 2013 jest organizatorem Koncertów Pamięci Poległych w Walce o Niepodległość oraz Wągrowieckich Spotkań Chóralnych. W 2017 roku został laureatem Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca. Współpracując z Chórem Akademickim UKW przygotowuje dzieła kantatowo-oratoryjne, oprawę uroczystości akademickich oraz repertuar koncertowy i konkursowy Chóru. W swojej karierze dyrygenckiej koncertował w kraju i za granicą (Francja, Węgry, Niemcy, Belgia, Słowacja). Brał czynny udział w Międzynarodowych Sympozjach "Cantus choralis" Usti nad Labem w roku 2017 (temat: "Koncerty oratoryjne jako przykład kształcenia ruchu amatorskiego") oraz w roku 2019 (temat: Pieśni Polskie opr. K. Szymanowski, opr i ar. M. Bembinow. Interpretacja i problematyka wykonawcza). W 2020 roku została wydana płyta, „Historyczne Pieśni Ojczyste, Pieśni Polskie”, którą zrealizował w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Strona pracownika
dr hab. Katarzyna Matuszak, prof. uczelni
prof. uczelni

Katarzyna Matuszak-Gołda

dr hab.
Absolwentka Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Tam też uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych. Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie otrzymała stopień doktora habilitowanego. Przez wiele lat była solistką Opery Nova w Bydgoszczy. Występowała także na innych scenach operowych kraju, m.in. w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie , Teatrze Wielkim w Łodzi, Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Zaśpiewała główne partie operowe m.in w:” Carmen”,” Otello”,” Opowieściach Hoffmana”,” Don Giovannim”, w operetkach:” Zemsta Nietoperza”,” Baron Cygański”, „Wesoła Wdówka” oraz tytułową rolę w musicalu” My Fair Lady”. Wcieliła się także w postać Marleny Dietrich w spektaklu muzycznym:” Jestem po to, żeby mnie kochać” Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Hamburgu. Za popularyzację muzyki Roberta Stolza – ostatniego króla walca, otrzymała złoty medal. Jest śpiewaczką, która wystąpiła w kilkunastu krajach Europy oraz Ameryki Północnej, m.in. w Chicago, Las Vegas, Hollywood. Oklaskiwano ją również w Libanie i Izraelu. W Londynie po koncercie charytatywnym na rzecz dzieci litewskich, osobiste podziękowania złożył jej ówczesny prezydent Litwy Vytautas Landsbergis. W Paryżu wystąpiła z koncertem z okazji inauguracji prezydencji duńskiej w Unii Europejskiej. W dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej wykonała w Brukseli specjalnie na tę okazję przygotowany Recital Pieśni Krajów Unii Europejskiej. Na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW prowadzi zajęcia z techniki wokalnej oraz interpretacji piosenki artystycznej i musicalu. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom swoich studentów, przygotowała i wyreżyserowała z ich udziałem wiele koncertów, m.in. spektakl muzyczny” Wieczór u Jeremiego” z okazji 100.lecia urodzin Jerzego Przybory, a także” Kobieta według Młynarskiego” – koncert z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. W nadchodzącym roku akademickim przygotowuje wydarzenia –„Projekt Morrison”- przypominający twórczość legendarnego wokalisty The Doors, a także koncert – „Bydgoszcz miasto wielu kultur”.

Strona pracownika
prof. dr hab. Bernard Mendlik
profesor, Dziekan Wydziału

Bernard Mendlik

prof. dr hab.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura (2006). Dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2015), a po przekształceniu Jednostki – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy oraz Kierownik Katedry Dyrygentury na ww. wydziale. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Belgii, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. Był doradcą językowym Chóru Radia Berlińskiego (Rundfunkchor Berlin) w trakcie przygotowań utworu Stabat Mater – K. Szymanowskiego, wykonywanego w Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcja Sir Simona Rattle`a. Promotor 5 rozpraw doktorskich, recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, przewodach habilitacyjnych i doktorskich w dyscyplinie sztuki muzyczne. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 2008 roku w Bydgoszczy. Członek Jury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach muzyki chóralnej. Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes ds. sportu ASZ UKW w Bydgoszczy. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne. W 2014 r. ukończył również Podyplomowe Studia Master of Business Administration na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Odznaczony Brązowym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca.

Strona pracownika
dr hab. Benedykt Odya
profesor uczelni

Benedykt Odya

dr hab.
Profesor uczelni w Katedrze Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziedzina: sztuki, dyscyplina: sztuki muzyczne. Prorektor ds. spraw studenckich i jakości kształcenia dwóch kadencji 2016-2024. Nauczyciel akademicki, dyrygent, multiinstrumentalista. Pasjonat instrumentów elektronicznych i systemów MIDI. Jego zainteresowania artystyczne i naukowe związane są z dyrygenturą, prowadzeniem zespołów muzycznych, szeroko pojętą edukacją muzyczną oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w sztuce muzycznej. Uściślając, większość dorobku artystyczno-naukowego związana jest z muzyką sakralną (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki pasyjnej), realizacją wielkich form wokalnoinstrumentalnych, realizacją multimedialnych projektów artystycznych oraz zastosowaniem technologii cyfrowej w edukacji muzycznej i pracy dyrygenta. Dotychczas zrealizował samodzielnie z różnorodnymi zespołami muzycznymi województwa kujawsko-pomorskiego ponad 320 koncertów. Uczestniczył w ok. 62 konkursach i festiwalach muzycznych zdobywając na nich złote i srebrne medale, a także wyróżnienia i nagrody specjalne. Z Chórem Akademickim UKW uczestniczył w wielu prestiżowych konkursach muzycznych nie tylko w Polsce ale również za granicą, m.in. we Włoszech, na Malcie, w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Słowacji, Serbii, Belgi i Watykanie. Ponad 110 razy przygotowywał lub współpracował w przygotowaniu form oratoryjno-kantatowych. Ukoronowanie tego zakresu działalności artystycznej stanowi nagranie z Capellą Bydgostiensis i Chórem Akademickim UKW oraz wydanie przez Wydawnictwo UKW płyty CD i DVD J. Haydn Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu oraz J. Rheinberger Stabat Mater. Od wielu lat współpracuje z ElJazz BigBand prowadzonym przez dra Józefa Eliasza. Najważniejszymi osiągnięciami tej współpracy jest, oprócz 17 wspólnie zrealizowanych koncertów, transmisja dla wszystkich stacji Polskiego Radia (2018) i wydanie płyty DVD Duke Ellington’s Sacred Concert (2020). Oddzielną działalnością artystyczną są realizowane od roku 2000 koncerty instrumentalne i wykonywanie aranżacji muzycznych z wykorzystywaniem współczesnych instrumentów elektronicznych. Do dnia dzisiejszego zrealizował ponad 90 takich projektów w Polsce, Grecji, Szwecji, Słowacji i we Włoszech, z których najważniejszy odbył się w 2007 w Ambasadzie RP w Oslo (Norwegia). Jest pomysłodawcą i kreatorem Dni Instrumentów Elektronicznych na UKW. Od roku 2001 realizuje również badania naukowe. Jako Młody naukowiec prowadził 8 tematów własnych. Brał czynny udział w 4 badaniach statutowych. Uczestniczył w ponad 165 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Wygłosił ponad 118 referatów i zrealizował ponad 86 warsztatów metodycznych. Uczestniczył w stażach artystyczno-naukowych w Bułgarii, Słowacji i Czechach. Prowadził wykłady i warsztaty dla studentów w Ukrainie, Litwie, Niemczech i Indiach. Posiada w swoim dotychczasowym dorobku ponad 47 publikacji oraz 34 recenzji wydawniczych. Najważniejszą z nich jest monografia wydana nakładem Wydawnictwa UKW Polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza i XVI w . – geneza, interpretacja, wykonawstwo w kontekście Lectio divina. Brał udział w 68 pracach jury konkursów muzycznych w kraju i za granicą. W dotychczasowej pracy nauczyciela akademickiego prowadził zajęcia na 7 kierunkach studiów. W zakresie dyrygentury i prowadzenia zespołów muzycznych wypromował 90 osób z których większość pracuje w zakresie zdobytych specjalności muzycznych. Wśród studentów i absolwentów są artyści i doktoranci, a także laureaci prestiżowych konkursów muzycznych. Zrealizował ponad 130 recenzji prac dyplomowych, w tym 23 jako promotor. Za swoją działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną otrzymał: Brązowy Krzyż Zasługi (2009), Srebrny Krzyż Zasługi (2019), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011), Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2006), Srebrną Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2008), Statuetkę Przyjaciel Fundacji Iskierka (2011), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2016), 18 nagród Rektora Akademii Bydgoskiej/Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Listy Gratulacyjne Rektora UKW. Absolwent z wyróżnieniem: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim (1990-1994); Wyższej Szkoły Pedagogicznej/Akademii Pomorskiej w Słupsku (1994- 1999): magister wychowania muzycznego; Państwowej Szkoły Muzycznej II˚ im. I. J. Paderewskiego w Słupsku (1996-2000): muzyk instrumentalista – puzon; Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999-2000): magister sztuki. Doktor sztuki w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Edukacji Muzycznej (2008); doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie artystycznej dyrygentura – Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji muzycznej (2016). W roku 2004 ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Emisji Głosu – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a w 2013 Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Dodatkowo posiada stopnień nauczyciela mianowanego – Urząd Miasta Starogard Gdański (2003).

Strona pracownika
dr hab. Ryszard Piotrowski
profesor uczelni

Ryszard Piotrowski

dr hab.
Kompozytor, aranżer, instrumenty klawiszowe, dęte blaszane Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 1990 r. W 2010 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy zatytułowaną zespół akordeonowy jako forma muzykowania w amatorskim ruchu muzycznym (interpretacja wartości artystycznych wybranych utworów), której promotorem był prof. Włodzimierz Lech Puchnowski. Od 1979 roku prowadzi Koniński Kameralny Kwintet Akordeonowy, którego jest kierownikiem artystycznym. Z zespołem uczestniczył w konkursach i przeglądach na szczeblu ogólnopolskim (III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Akordeonowych w Międzyrzeczu 1984) oraz międzynarodowym (wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych w Sanoku 2006). Koncertował parokrotnie z zespołem w Herne i Monachium (Niemcy) oraz w Briańsku (Rosja). Od 2013 roku jest wykładowcą na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW realizując przedmioty związane z muzykowaniem zespołowym takie jak: Zespół instrumentalny z metodyką, Zespoły muzyki estradowej, Pieśń szkolna z akompaniamentem i Dziecięce zespoły muzyczne z metodyką. W 2012 roku Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2008 – 2018 był organizatorem, jurorem, kierownikiem muzycznym, aranżerem i dyrygentem Konin Band Orchestra akompaniującego wykonawcom w wieku 9 – 16 lat podczas Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Z orkiestrą zdobył wyróżnienie na XL OLD JAZZ MEETING „ZŁOTA TARKA” w Iławie 2010 r.. Jest autorem wielu opracowań i aranżacji na zespół kameralny, orkiestrę symfoniczną i orkiestrę dętą. Współpracował m.in. z Januszem Tylmanem, Danutą Błażejczyk, Lorą Szafran, Maciejem Miecznikowskim, Markiem Bałatą, Wandą Kwietniewską, Anną Serafińską, Krystyną Prońko, Grażyną Łobaszewską, Urszulą Dudziak. Swoją działalność artystyczną i organizacyjną prowadził głównie w środowisku i regionie konińskim. Tam rozwijał swoje plany kulturowe i wspólnie z prowadzonymi przez siebie formami artystycznymi prowadził działalność koncertową. Wartości kulturowe w środowisku i regionie budował w oparciu o ruch amatorski z jakim miał do czynienia. Od 2014 r. Jest prezesem Stowarzyszenia Muzyczny Konin, a od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Wyróżniony w 1986 r. przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2009 r. otrzymuje odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy Obywatel Miasta Zagórowa.
mgr, p.o. prodziekana ds. kształcenia Adam Skrętny
asystent

Adam Skrętny

mgr, p.o. prodziekana ds. kształcenia
Gitarzysta, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Gitary Klasycznej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej. Ukończył studia podyplomowe o specjalności tyflopedagogika. Asystent na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel akademicki na UKW oraz nauczyciel gitary w Publicznej Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Górsku. Założyciel i nauczyciel klasy gitary w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Luisa Braille’a w Bydgoszczy. Gitarzysta solowy jak i współpracujący z wieloma zespołami i orkiestrami o różnej stylistyce m.in. Orkiestrą Symfoników Bydgoskich oraz Orkiestrą Zbigniewa Górnego. Koncertmistrz cyklu Polska Akademia Gitary. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Strona pracownika
prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska
profesor

Katarzyna Sokołowska

prof. dr hab.
Od 2014 roku pracuje na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi przedmioty: dyrygowanie z czytaniem partytur, prowadzenie zespołów muzycznych, seminarium dyplomowe. Jest chórmistrzem i wicedyrektorem do spraw artystycznych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Z chórem szkolnym, w składzie jednorodnym i mieszanym, zdobyła nagrody w wielu konkursach, m.in.: w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Kaunas Musica Religiosa (Kowno, 2015) otrzymała Dyplom dla najlepszego dyrygenta konkursu, a prowadzony przez nią chór zdobył I miejsce i Złoty Dyplom, w Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej została również uhonorowana Dyplomem dla najlepszego dyrygenta festiwalu, a Chór Żeński ZPSM Nr 1 został nagrodzony Złotym dyplomem (2017). Ostatni sukces chóru prowadzonego przez Prof. K. Sokołowską to I miejsce i Złoty Dyplom w kategorii Chórów młodzieżowych dla Młodzieżowego Chóru Mieszanego ZPSM Nr 1 w XV Międzynarodowym Festiwalu im. H. M. Góreckiego Rybnicka Jesień Chóralna 2019. Od 1996 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie prowadzi klasę propedeutyki dyrygowania. Jej absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę studiując w uczelniach muzycznych na Wydziałach Edukacji Muzycznej i Dyrygentury Symfonicznej. Prowadzi aktywną działalność artystyczną. Koncertuje w prestiżowych salach koncertowych, ostatnio - w Filharmonii Narodowej i Zamku Królewskim w Warszawie, w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, w Sali koncertowej Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radziejowicach. Od wielu lat jest zapraszana do jury konkursów chóralnych, ostatnio m.in.: przewodnicząca jury w VI Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2019), przewodnicząca jury w II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej im. M. Zieleńskiego w Łowiczu (2018), juror w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie (2017). Prof. Katarzyna Sokołowska pełni funkcję kierownika naukowego Ogólnopolskiego Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i wykonawstwo”, organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jest także konsultantem naukowym i redaktorem muzycznym kwartalnika Szkoła Artystyczna. Otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Brązowy Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.
Czarno-białe zdjęcie ukazujące ś.p. prof. Elżbietę Stengert
profesor

Elżbieta Stengert

prof. dr. hab
Ukończyła studia na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (1984 r.). Następnie doskonaliła swe umiejętności w Accademia Musicale Chigiana w Sienie (Włochy). Już w czasie studiów nawiązała współpracę z zespołem madrygalistów Capelli Bydgostiensis w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W latach 1984-2000 była solistką Opery Nova w Bydgoszczy. Brała udział w ok. 400 przedstawieniach operowych Opery Nova w Bydgoszczy, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Teatru Wielkiego w Warszawie i Opery Na Zamku w Szczecinie. W swoim dorobku artystycznym ma 30 ról w spektaklach operowych, operetkowych i musicalowych. Odbyła szereg tournee artystycznych (Niemcy, Włochy, Francja, Holandia, Belgia, Hiszpania, Malta, Luksemburg). Prowadziła działalność koncertową, śpiewając partie sopranowe w dziełach oratoryjnokantatowych w Filharmonii Pomorskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Zielonogórskiej, Koszalińskiej, Olsztyńskiej, Lubelskiej, Rzeszowskiej, Łódzkiej Gdańskiej. Poza Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pracowała również w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Współpracowała z Chórem Akademickim UMK w Toruniu prowadząc zajęcia z emisji głosu oraz występując jako solistka w koncertach z towarzyszeniem Chóru UMK w Toruniu. Była promotorem prac dyplomowych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Brała udział w kilkunastu seminariach konferencjach i sesjach naukowych. Wypromowała 3 doktorów w dziedzinie Sztuki Muzyczne w dyscyplinie wokalistyka. 15 lipca 2011 roku, Prezydent RP nadał Elżbiecie Stengert tytuł Profesora Sztuk Muzycznych. Profesor Elżbieta Stengert sprawowała funkcję Kierownika Katedry Instrumentalistyki i Wokalistyki na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia w zakresie wokalistyki otrzymała na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (2000 r.). Stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie wokalistyki uzyskała w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2006 r.). Za swoje wybitne osiągnięcia artystyczne była kilkakrotnie nagradzana przez Rektora UKW w Bydgoszczy. Poza tym wielokrotnie była uhonorowana nagrodami Prezydenta Bydgoszczy, Wojewody Bydgoskiego, Ministra Kultury i Sztuki oraz odznaczeniami resortowymi.

Strona pracownika
mgr Lidia Stróżecka
asystent

Lidia Stróżecka

mgr
Absolwentka kierunku Wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pracuje jako akompaniatorka na przedmiocie dyrygowanie, a także uczy studentów podstaw muzykoterapii i wykorzystania instrumentarium Orffa w procesie dydaktycznym. Przez wiele lat współpracowała z Zespołem Pieśni Dawnej UKW jako akompaniatorka i chórzystka. Swoje pedagogiczne i muzykoterapeutyczne pasje realizowała prowadząc zajęcia muzyczne w bydgoskich przedszkolach oraz zajęcia muzykoterapeutyczne w Bydgoskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Carla Orffa. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami. W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki organizuje warsztaty orffowskie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Bierze udział w realizacji projektu „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy” prowadząc terapię muzyczną dla dzieci niewidomych.

Strona pracownika
dr Jacek Szczepański
asystent

Jacek Szczepański

dr
Pochodzi z Włocławka. W roku 2008 ukończył z wyróżnieniem Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Rok później uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Instrumentalnym w klasie fortepianu dr Mariusza Klimsiaka. Od 2012 roku zajmuje stanowisko asystenta na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje także jako nauczyciel i akompaniator w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku. Koncertuje jako solista i kameralista.

Strona pracownika
dr hab, Monika Walerowicz
prof. uczelni

Monika Walerowicz

dr hab,
dr Marlena Winnicka
adiunkt

Marlena Winnicka

dr
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, pianistka i teoretyk muzyki. Jest absolwentką Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku (Pedagogika Instrumentalna w klasie prof. W. Wiesztordta). Od 1999 roku pracuje na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, obecnie na stanowisku adiunkta, a także w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu. W 2008 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie sztuki. Jest autorką dwóch książek: Konrad Pałubicki – człowiek i twórca oraz Jan Michał Wieczorek (1904-1980) – toruński pedagog, dyrygent i kompozytor oraz szeregu artykułów dotyczących muzyki XX wieku. Ponadto jest redaktorem cyklicznej publikacji Wydziału Edukacji Muzycznej pt. "MUZYKA. Teoria. Historia. Edukacja", a także współredaktorem kilku publikacji. Uczestniczyła w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju (m. in. w Gdańsku, Katowicach, Słupsku) i za granicą (w Bańskiej Bystrzycy – Słowacja, czy Dyneburgu – Łotwa). Jest członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem Katedry Teorii Muzyki IEM i autorką wielu artykułów dotyczących przede wszystkim polskiej muzyki współczesnej, publikowanych na łamach takich wydawnictw, jak: Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Katowicach, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego czy Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

Strona pracownika
mgr Halina Zalejska
asystent

Halina Zalejska

mgr
Ukończyła klasę fortepianu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku oraz studia podyplomowe w zakresie Emisji głosu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wieloletni akompaniator Chóru Akademickiego UKW, z którym koncertowała w kraju i za granicą wykonując repertuar od dzieł klasycznych i romantycznych, po utwory współczesne, m.in. A.Vivaldi: Deus in Adiutorium, G.Rossini:Messe Solennele, J.F.Haendel:Alleluja, W.A.Mozart:Msza koronacyjna C-dur, W.A.Mozart:Requiem, L.v.Beethoven:Oda do radości z IX Symfonii, J.Brahms: Requiem niemieckie, G.Verdi: Va,pensiero, B.Grabowski: Missa Brevis, Petr Eben:Missa adventus i guadragesimae, C.Debussy:Mała suita. Jednocześnie jest zatrudniona w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy i Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w charakterze nauczyciela fortepianu i akompaniatora. W ciągu swojej pracy zawodowej wychowała wielu adeptów sztuki pianistycznej, którzy aktywnie wykonują zawód artysty muzyka.

Strona pracownika
dr hab. Joanna Żółkoś-Zagdańska
starszy wykładowca

Joanna Żółkoś-Zagdańska

dr hab.
Wokalistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, specjalność – Wokalistyka Jazzowa. Działalność artystyczną rozpoczynała z grupą Consonans, będąc uczennicą liceum muzycznego (klasa trąbki) w Łodzi. W tym okresie nagrała także swoje pierwsze solowe interpretacje oryginalnych utworów z orkiestrą radiową pod dyr. H. Debicha. Na studiach w Katowicach podjęła współpracę z kompozytorem, aranżerem, pianistą Adamem Żółkosiem. Efektem ich wspólnej inspiracji było zrealizowanie kilkudziesięciu nagrań archiwalnych emitowanych w PR- program I, III i TVP. Koncertowała w kraju i zagranicą z towarzyszeniem m. in: poznańskiej orkiestry radiowej pod dyr. Z. Górnego, Alex Bandem pod dyr. A. Maliszewskiego, Big Warsaw Bandem pod dyr. S. Fiałkowskiego, Kukla Bandem pod dyr. Z. Kukli, wykonując repertuar jazzowy, musicalowy, oryginalny repertuar dedykowany jej przez wybitnych polskich twórców(A.Żółkoś, J.Wołek, J.Holm, M. Skolarski, J. Bukowski, A. Mogielnicki i inni). Wokalne interpretacje doceniało jury na festiwalach muzycznych oraz publiczność, słuchacze, radiowych i telewizyjnych list przebojów (Rękawiczki, Idę va banque, Kolorowa mgła, Moja samba, Spokój, Prześnij, Ścieżka pośród drzew itd.). Piosenki i standardy jazzowe w jej wykonaniu zostały zarejestrowane na płytach winylowych oraz CD wydanych przez m. in.: Polskie Nagrania, Pomaton, Akademię Muzyczną i Fundację Konsonans w Bydgoszczy i innych wydawców. Jest wykładowcą na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie koncertuje, jest konsultantem wokalnym na kursach, warsztatach, zasiada w jury, realizuje nowe projekty wokalne . Jej studenci i absolwenci są laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich.

Strona pracownika
dr Szymon Łukowski
adiunkt

Szymon Łukowski

dr
Saksofonista, klarnecista, flecista, kompozytor, aranżer, bandleader. Absolwent Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie saksofonu w klasie M. Sikały (2014) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie klarnetu A. Dudzińskiego (2010) Laureat wielu nagród, m.in.: Grand Priv na konkursie Petersburska Wiosna 2019, I miejsce w kategorii Solista na Blue Note Poznań Competition (2014), Nagroda dla najlepszego instrumentalisty XVI Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych I Bluesowych Gdyńskiego Sax Clubu (2013), dla najlepszego Instrumentalisty XIII Festiwalu Big Bandów w Nowym Tomyślu (2008) oraz II nagrody na Student Jazz Festival w Bydgoszczy z grupą Walking Quartet (2009). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), oraz trzykrotnie Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2013, 2015, 2019). Aktualnie współtworzy grupy: Szymon Łukowski Quintet, Piotr Lemańczyk Quartet, Orange Trane, Michał Gozdek Quartet, Jan Konop Big Band, Eljazz Big Band. Występował u boku takich wykonawców jak Jerzy Małek, Cezary Paciorek, Jan Smoczyński, Maciej Sikała, Marcin Gawdzis, Przemek Dyakowski, Krystyna Stańko, Piotr Lemańczyk, Zbigniew i Jacek Namysłowscy, Ilona Damięcka, Adam Żuchowski, Tomasz Sowiński, Jan Freicher, Dominik Wania, Adam Lemańczyk, Stanisław Soyka, Kasia Kowalska, Wojciech Pulcyn, Przemysław Jarosz, Sebastian Frankiewicz Paweł Dobrowolski, Tyler Hornby, Kristian Alexandrov, Bartosz Pernal, Maciej Kądziela, Łukasz Ojdana, Michał Tokaj czy Aga Zaryan. Szymon Łukowski jest także autorem muzyki do kilku spektakli teatralnych, m.in. spektaklu "Zjednoczenie Dwóch Korei" J. Pommerata w reżyserii Łukasza Gajdzisa, skomponowanej wspólnie z Tomaszem Lewandowskim. Wybrana dyskografia: Szymon Łukowski Quartet - Short Sketches (2020), Orange Trane feat. Eskaubei - Wolność (2019), Agnieszka Małecka Quintet - In search of... (2018), Józef Eliasz i Eljazz Big Band - Po Katastrofie. Muzyka Krzysztofa Komedy (2017), Szymon Łukowski Quintet - Hourglass (2017), Józef Eliasz i Eljazz Big Band - Kolędy i Pastorałki (2016), Tomasz Łosowski Acoustic Trio feat. Szymon Łukowski & Piotr Lemańczyk (Soliton, 2015), Szymon Łukowski Quintet - Szymon Łukowski Quintet (Soliton, 2014), Piotr Lemańczyk Quartet North - Baltic Dance (Soliton, 2014), Marcin Gawdzis Quintet - Shadows of Autumn (Soliton, 2013), Jan Freicher & Symphonic Fusion - The Vega Concert (2015).

Strona pracownika