Wydział Edukacji Muzycznej

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej WEM:

 • prof. dr hab. Bernard Mendlik

Członkowie:

 • prof. dr hab. Anna Janosz
 • prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska
 • prof. dr hab. Sławomir Czarnecki
 • prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński
 • prof. dr hab. Mariusz Kończal
 • dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda prof. uczelni
 • dr hab. Benedykt Odya prof. uczelni
 • dr hab. Ryszard Piotrowski prof. uczelni
 • dr hab. Monika Walerowicz prof. uczelni 
 • dr Piotr Dąbrowski
 • dr Justyna Jakubowska
 • dr Justyna Jażdżyk
 • dr Piotr Komorowski
 • dr Witold Kawalec
 • dr Jacek Szczepański
 • dr Tomasz Kotwica
 • mgr Adam Skrętny
 • mgr Szymon Łukowski

Przedsatwiciel Pracowników Dydaktycznych WEM:

 • dr Beata Kamińska-Kłos

Przedstawiciel Studentów WEM:

 • Anna Kubiak