Wydział Edukacji Muzycznej

O Wydziale Edukacji Muzycznej

Wydział Edukacji Muzycznej powstał 1 stycznia 2015 roku z przekształcenia Instytutu Edukacji Muzycznej. Prowadzone są  studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 • 3-letnie studia stacjonarne I stopnia,
 • 2-letnie studia stacjonarne II stopnia - magisterskie uzupełniające.

Wszystkie rodzaje studiów realizowane są w trybie dziennym i dotyczą następujących modułów:

 • edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych (studia I st.),
 • edukacja muzyczna, muzyka kościelna (studia I st.),
 • edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze (studia II st.),
 • edukacja muzyczna, animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej (studia II st.).

Poza działalnością dydaktyczną, Wydział prowadzi również działalność naukową i artystyczną. Wydział jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich Akademickie kolędowanie oraz inicjatorem Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów - Konkursu Młodych Chórmistrzów. Działalność naukowa przejawia się między innymi w organizowaniu sesji i konferencji naukowych, a także publikowaniu wyników badań w Wydawnictwie UKW (czasopismo własne: Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja.) i w periodykach naukowych innych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą, Publikowane są również przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Wydział prowadzi również ożywioną działalność artystyczną. Koncertują zarówno pedagodzy – wokaliści i instrumentaliści – zatrudnieni na Wydziale, jak i studenci. Stałą współpracę z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej prowadzi Chór Akademicki UKW, wykonując szereg dzieł oratoryjno-kantatowych. Działalność artystyczną prowadzi także Big Band, realizujący standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 26 września 2005 roku, przyznała Wydziałowi Edukacji Muzycznej uprawnienia do nadawania stopnia DOKTORA w dziedzinie - Sztuki Muzyczne, dyscyplinie artystycznej - Dyrygentura.

Obszary badań:

 • Muzyka chóralna i wokalno-instrumentalna polska oraz innych narodów
  (kierownik, prof. dr hab. K. Sokołowska)
 • Kształcenie dyrygentów szkolnych zespołów muzycznych - stan założony i rzeczywisty
  (kierownik, prof. dr hab. B. Mendlik)
 • Muzyka chóralna kultur Wschodu i Zachodu (kierownik, dr hab. A. Kaczyński prof. nadzw)
 • Nauczyciel muzyki - model przyszłościowy (kierownik, prof, dr hab. Anna Janosz)
 • Metodyka i teoria edukacji muzycznej
 • Współczesne systemy wychowania muzycznego
 • Kompetencje emocjonalne i intelektualne nauczyciela
 • Formy integracji muzyki występujących na lekcjach przedmiotu Muzyka
 • Znaczenie słuchania muzyki dla uwrażliwienia odbiorców
 • Koncepcja dydaktyki muzycznej i muzyczno-metodycznego kształcenia nauczyciela
 • Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
 • Animacja kultury - cele, zadania, funkcje
 • Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury
 • Promocja dóbr kultury
 • Dziedzictwo kulturalne - ochrona, promocja, marketing.