Wydział Edukacji Muzycznej
Grupa studentów trzyma w rękach śpiewniki i śpiewa Grupa studentów trzyma w rękach śpiewniki i śpiewa

Witamy na stronie Wydziału Edukacji Muzycznej UKW!

Wydział został przekształcony 1 stycznia 2015 roku z Instytutu Edukacji Muzycznej. Prowadzi kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na którym kształci się obecnie ponad 100 studentów. Jest to jedyny artystyczny kierunek na naszej Uczelni, a dumą Uniwersytetu jest Chór Akademicki.

o jednostce

Wydział Edukacji Muzycznej został przekształcony 1 stycznia 2015 roku z Instytutu Edukacji Muzycznej. Prowadzi kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na którym kształci się obecnie ponad 100 studentów. Jest to jedyny artystyczny kierunek na naszej Uczelni, a dumą Uniwersytetu jest Chór Akademicki.

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

  • edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych (studia I stopnia, 3-letnie studia licencjackie),
  • edukacja muzyczna, muzyka kościelna (studia I stopnia, 3-letnie studia licencjackie),
  • edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze (studia II stopnia, 2-letnie uzupełniające magisterskie),
  • edukacja muzyczna, animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej (studia II stopnia, 2-letnie uzupełniające magisterskie).
kontakt

Sekretariat Wydziału Edukacji Muzycznej

mgr Magdalena Pasińska

tel. 52 34 19 275
e-mail: dyrygent@ukw.edu.pl
godz. urzędowania 7.15-15.15

Małgorzata Szafkowska
tel. 52 34 19 227
e-mail: m.szaf@ukw.edu.pl